หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
โดย : admin
อ่าน : 529
จันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามประกาศ ดังนี้

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562