หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
โดย : admin
อ่าน : 2479
ศุกร์์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

กองนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม Mini theater อาคารสำนักงานดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/plancmru/photos/?tab=album&album_id=2260930087284101