หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงบประมาณติดตามผลการดำเนินงาน 2562
โดย : admin
อ่าน : 612
อังคาร ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คุณกนกพรรณ อ่อนนุช ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณและคณะ มาติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และให้ข้อเสนอแนะ ในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม และลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
     1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทอง (ชาผักเชียงดา) บ้านสะลวงนอก หมู่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     2. กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปลำไยดอยสะเก็ด บ้านสันปูเลย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/plancmru/photos/?tab=album&album_id=2481455761898198