หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โดย : admin
อ่าน : 725
อังคาร ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

     กองนโยบายและแผน ขออนุเคราะห์หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตามที่หน่วยงานได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารถึงกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 พร้อมไฟล์ข้อมูลมายัง splan.cmru@gmail.com

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
► แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562