หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การจัดทำข้อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย : admin
อ่าน : 698
ศุกร์์ ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

มหาวิทยาลัยขอให้หน่วยงานจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับรายละเอียดแนวทางการจัดทำโครงการประกอบการจัดทำข้อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) เพื่อประกอบการจัดทำประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทำรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์ม ส่งให้กองนโยบายและแผน ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งไฟล์อิเลคทรอนิกส์ทาง E-mail : budgetcmru@gmail.com เพื่อรวมรวมสรุปเป็นภาพรวมมหาวิทยาลัยต่อไป 

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
► แนวทางการจัดทำโครงการประกอบการจัดทำข้อเสนอของบประมาณ
► แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
► แบบฟอร์มแตกตัวคูณข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
► แบบเสนอโครงการแผนงานพื้นฐาน