หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (Update 15 มิ.ย. 2563)
โดย : admin
อ่าน : 773
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
ตารางการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำชี้แจง การบันทึกโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายชื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนที่รับผิดชอบในการตรวจรูปแบบเอกสาร
บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2564
คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564