หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย : admin
อ่าน : 196
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ด้วยสำนักงบประมาณได้เสนอ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ความรายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี่้

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
บันทึกข้อความ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563