หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
โดย : admin
อ่าน : 177
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยึความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติ
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
► แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
► แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ฉบับที่ 2