หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
โดย : admin
อ่าน : 1232
ศุกร์์ ที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

สำนักงบประมาณได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จึงให้ใช้หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนมกราคม 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<