หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พิธีลงนาม TOR ระหว่างอธิการบดีกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดย : admin
อ่าน : 928
จันทร์ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กองนโยบายและแผนร่วมจัดพิธีลงนาม TOR จับมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาด้านวิชาการสู่ความก้าวหน้าทางการศึกษา โดย ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมลงนามข้อตกลง การปฏิบัติงาน (Terms of Reference : TOR) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/cmruphotoactivities/photos/?tab=album&album_id=1296350510478643