หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรมการใช้ระบบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย : admin
อ่าน : 1377
พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
พิมพ์ 

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมเพื่ออบรมการใช้ระบบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานจริง ให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ณ ห้องประชุม INC21 ชั้น 2  อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม
http://www.plan.cmru.ac.th/2016/index.php?name=gallery&op=gallery_detail&id=35