หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรมการใช้ระบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
โดย : admin
อ่าน : 1643
ศุกร์์ ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมเพื่ออบรมการใช้ระบบคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงานจริง ให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม INC21 ชั้น 2 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/plancmru/photos/?tab=album&album_id=1820034974706950