หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การประชุมเพื่อมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย : admin
อ่าน : 473
อังคาร ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

การประชุมเพื่อมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)


----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
► นโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
► ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
► การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
► เอกสารประกอบการบรรยาย นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
► เอกสารประกอบการบรรยาย ผอ.ดรงค์รัตน์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม2