кҹԤСúáԹзѾԹͧԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 21 เรื่อง รวมทั้งหมด : 3 หน้า : <<ย้อนกลับ [1][2] 3

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
1/2560 28 ก.พ. 2560 3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559