кҹŻС СԹ ԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 5 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
6/2563 05 มิ.ย. 2563 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 05 มิ.ย. 2563
6/2563 05 มิ.ย. 2563 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 05 มิ.ย. 2563
6/2563 05 มิ.ย. 2563 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) 05 มิ.ย. 2563
6/2563 05 มิ.ย. 2563 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 9) 05 มิ.ย. 2563
6/2563 05 มิ.ย. 2563 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 10) 05 มิ.ย. 2563