кҹŻС СԹ ԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 2 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
1/2565 11 ก.พ. 2565 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 14 ก.พ. 2565
1/2565 11 ก.พ. 2565 กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนของการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 14 ก.พ. 2565