кҹŻС СԹ ԷҪѯ§
[Admin]
 

ค้นหาประกาศ(ชื่อเรื่อง/ชื่อคน/เนื้อหาบางส่วน) :      

พบทั้งหมด 3 เรื่อง รวมทั้งหมด : 1 หน้า : 1

การประชุมครั้งที่
วันที่ประชุม
ชื่อประกาศ
ประกาศ ณ วันที่
2/2564 08 เม.ย. 2564 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) 05 มี.ค. 2564
2/2564 08 เม.ย. 2564 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 11) 09 เม.ย. 2564
2/2564 08 เม.ย. 2564 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 04 ต.ค. 2564