หน้าแรก » ผู้สำเร็จการศึกษา  
 

 
 
ผู้สำเร็จการศึกษา  
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (มิถุนายน 2565 ถึง พฤษภาคม 2566)
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (มิถุนายน 2564 ถึง พฤษภาคม 2565)
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (มิถุนายน 2563 ถึง พฤษภาคม 2564)
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (มิถุนายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2563)
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (มิถุนายน 2561 ถึง พฤษภาคม 2562)
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (มิถุนายน 2560 ถึง พฤษภาคม 2561)
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 ถึง พฤษภาคม 2560)
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 ถึง กรกฎาคม 2559)
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (มิถุนายน 2557 ถึง กรกฎาคม 2558)
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557)
    จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 (มิถุนายน 2555 ถึง พฤษภาคม 2556)
 

 

 

 

 

Copyright ® 2015
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885371-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th