หน้าแรก » ภาวะการมีงานทำ  
 

 
 
ภาวะการมีงานทำ  
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
    ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2561
    ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2560
    ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2559
    ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2557
 

 

 

 

 

Copyright ® 2015
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885371-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th