หน้าแรก » นักศึกษา  
 

 
 
นักศึกษา  
จำนวนนักศึกษา
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 3/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
 

 

 

 

 

Copyright ® 2015
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885371-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th