หน้าแรก » นักศึกษา  
 

 
 
นักศึกษา  
จำนวนนักศึกษา
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 2/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2567
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 1/2567 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2567
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 4/2566 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 3/2566 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 2/2566 ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2566
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 1/2566 ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2566
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 4/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 3/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 2/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 1/2565 ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 4/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 3/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 2/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2564
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 1/2564 ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 4/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 3/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 2/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 1/2563 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 4/2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 3/2562 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 2/2562 ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 1/2562 ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2562
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 4/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561
    จำนวนนักศึกษา ประจำไตรมาส 3/2561 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
    จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

 

 

 

Copyright ® 2015
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885371-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th