หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Update 24 มิ.ย. 2562)
โดย : admin
อ่าน : 835
อังคาร ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
ตารางการประชมุของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (Update 24 มิ.ย. 2562)
แนวทางการชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
ตารางการประชมุของคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (Update 29 พ.ค. 2562)
ตารางการประชมุของคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 (Update 25 เม.ย. 2562)
ปฏิทินงบประมาณ 2563
คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Power point การประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปี 2563
ผังข้อมูล แผนงานหลัก-แผนงานรอง-งาน-โครงการ
รายชื่อบุคลากรกองนโยบายและแผนที่รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงาน