[เอกสารทั้งหมด]
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1  
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1  
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1  
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1  
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1  
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1  
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 2  
     ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1