หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การเสนอของบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 2565
โดย : admin
อ่าน : 1374
ศุกร์์ ที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

การเสนอของบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

----- ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง -----
เอกสารแนบหมายเลข 1   โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เอกสารแนบหมายเลข 2.1 สรุปเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารแนบหมายเลข 2.2 สรุปเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เอกสารแนบหมายเลข 3.1 แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พื้นที่เชียงใหม่)
เอกสารแนบหมายเลข 3.2 แบบเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พื้นที่แม่ฮ่องสอน)
เอกสารแนบหมายเลข 3.3 แบบฟอร์มแตกตัวคูณ