คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่คำสั่ง
เรื่อง
สั่ง ณ วันที่
24/2565
10 มิ.ย. 2565
55/2564
5 พ.ย. 2564
42/2564
2 ก.ค. 2564
14/2564
5 ก.พ. 2564
8/2564
18 ม.ค. 2564
62/2563
6 พ.ย. 2563
52/2563
9 ต.ค. 2563
12/2563
6 มี.ค. 2563
42/2561
15 มิ.ย. 2561
30/2561
6 มิ.ย. 2561
4/2561
10 ม.ค. 2561
94/2560
17 ธ.ค. 2560
58/2560
22 มิ.ย. 2560
29/2560
15 มี.ค. 2560
5/2560
7 ก.พ. 2560
49/2559
26 ธ.ค. 2559
35/2559
7 ธ.ค. 2559
30/2559
6 ต.ค. 2559
41/2558
6 ส.ค. 2558
35/2558
3 ก.ค. 2558
3605/2557
25 ธ.ค. 2557
39/2557
26 พ.ย. 2557
3023/2557
3 พ.ย. 2557
2680/2557
22 ก.ย. 2557
34/2557
25 ก.ย. 2557
29/2557
27 ส.ค. 2557

 

 

 

Copyright ® 2014
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885370-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th