รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2566

รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/66 วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/66 วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2565

รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/65 วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/65 วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/65 วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/65 วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/65 วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2564

รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/64 วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/64 วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/64 วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/64 วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/64 วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/64 วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2563

รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/63 วันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/63 วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/63 วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2562

รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/62 วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/62 วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/62 วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/62 วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2561

รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/61 วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 7/61 วันอังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/61 วันอังคาร ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/61 วันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/61 วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/61 วันอังคาร ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/61 วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/61 วันพุธ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560

รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/60 วันอังคาร ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/60 วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/60 วันอังคาร ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/60 วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2559

รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 10/59 วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 9/59 วันพุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 8/59 วันพุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 7/59 วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 6/59 วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 5/59 วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/59 วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 3/59 วันพุธ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 2/59 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รายงานการประชุม ก.ง.ส. ครั้งที่ 1/59 วันพุธ ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559 

 

Copyright ® 2015
Policy and Planning Division
Chiangmai Rajabhat University.
All Rights Reserved.
 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 14 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร 27)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053)885371-78 แฟ๊กซ์. (053)885379
Contact Webmaster : planning@cmru.ac.th